Páxina creada por Dunia Álvarez Prieto

Kantar Media (antes TNS*), é unha empresa privada dedicada á medición continuada de audiencia de televisión, radio e Internet, en máis de 30 países.

Paneis de audiencia, sistemas de medición de canle de retorno e ferramentas para medi-lo individuo, independentemente do tipo de pantalla a través da cal se accede ós contidos, son algúns dos servizos que Kantar Media desenvolve en todo o mundo.
En España o panel de audiencia está formado por unha mostra permanete de 4.625 fogares.


* Kantar Media sustitúe a partires de xaneiro de 2010 a TNS Audiencia de Medios (antes Sofres A.M.).

Fontes:
Web Kantar Media: http://www.kantarmedia.es/ (26/09/2011)
Noticia absorción TNS por Kantar Media: http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=9460 (26/09/2011)